Wymagania stawiane podłożom, na których posadzki mają być wykonane

Wymagania stawiane podłożom betonowym, na których mają być wykonywane posadzki z żywic syntetycznych oraz podłóg betonowych:

1. Konstrukcja podłoża betonowego, w tym jego grubość, zbrojenie i klasa betonu, powinny wynikać z projektowanych obciążeń posadzki. Minimalna grubość podłoża betonowego wynosi 5 cm.

2. Podłoże betonowe winno być mocne i twarde: minimum C12/15 dla ruchu pieszego i C20/25 dla transportu. Średnia wytrzymałość na rozciąganie mierzona metodą „pull-off” powinna wynosić minimum 1,5 MPa a pojedynczy wynik nie może być niższy niż 1,0 MPa.

3. Mieszanka betonowa powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 206-1:2003, chyba że projekt stanowi inaczej.

4. Podłoża betonowe posadowione na gruncie musza posiadać sprawną poziomą izolację przeciwwilgociową.

5. W przypadku zainstalowania koryt odpływowych i studzienek ściekowych w podłożu betonowym winny być ukształtowane stosowne spadki.

6. Podłoże betonowe winno być jednorodne – bez rys, spękań i ubytków.

7. Tolerancja równości powierzchni podłoża betonowego w dowolnym miejscu winna co najwyżej wynosić ±2 mm na 2m odcinku łaty.

8. Podłoże betonowe powinno mieć zakończony proces wiązania (28 dni), wilgotność wagowa nie może przekraczać 4%, przy podłożach anhydrytowych 2%.

9. Podłoże musi być zabezpieczone przed możliwością wtórnego zawilgocenia. Dostanie się wody szczególnie w warstwy pod posadzkowe to poważny problem i suszenie może trwać nawet do 6 miesięcy blokując możliwość ułożenia żywic syntetycznych.

Ocena stanu podłoża betonowego powinna być wykonana przez Wykonawcę posadzek przy współudziale przedstawicieli Zleceniodawcy.

UWAGA

Jeśli wyżej wymienione wymagania podłożom betonowym nie będą spełnione, to wykonanie posadzek będzie związane z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności:

– wykonania dodatkowej warstwy dla osiągnięcia nośności posadzki,

– zwiększonego zużycia żywicy do gruntowania podłoża (w przypadku stwierdzenia mniejszej wytrzymałości betonu),

– rozcięcia dylatacji przeciwskurczowych i wypełnienia ich wkładką dystansową ze spienionego polietylenu i żywicy elastycznej.

– użycia specjalnych środków gruntujących na podłożach bez szczelnej izolacji lub o zbyt dużej wilgotności.

WARUNKI JAKIE NALEŻY ZAPEWNIĆ DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA POSADZEK
1. Posadzki po wykonaniu na następny dzień są suche, jednakże wiązanie chemiczne przebiega do 7 dni i to jest czas uznawany za wystarczający do wysezonowania posadzek syntetycznych.
2. Posadzki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.
3. Pomieszczenia lub strefy, w których będzie się wykonywać posadzki winny być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób.
4. Pomieszczenia winny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem.
5. Pomieszczenia winny być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).
6. Minimalna temperatura podłoża i temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej +15°C (chyba że instrukcja techniczna materiału stanowi inaczej).
7. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70% (chyba że instrukcja techniczna materiału stanowi inaczej).
8. Przy konieczności zabezpieczenia ścian najlepiej jest je wykonywać po szpachlowaniu, gruntowaniu i wstępnym malowaniu. Malowanie ostateczne należy wykonać po ułożeniu posadzek. Istnieje groźba przy usuwaniu zabezpieczeń na oderwanie taśm razem z tynkiem pomimo używania profesjonalnych taśm.

BFLOORS Dział Techniczny

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s